http://thanhphuxd.com/
 

TRIẾT LÍ KINH DOANH

Uy tín:  Là sản phẩm của doanh nghiệp tạo ra được khách hàng công nhận.

Tầm nhìn:  Là các mục tiêu mà doanh nghiệp mong muốn đạt được.

Phát triển:  Là quy tắc nhân văn mà doanh nghiệp đặt ra để đảm bảo cân bằng lợi ích kinh tế xã hội.

              

Với triết lý kinh doanh Uy tín – Tầm nhìn – Phát triển”, THÀNH PHÚ muốn khẳng định “. Tạo được niềm tin từ khách hàng, với tầm nhìn sâu rộng của tập thể Ban Lãnh Đạo công ty, THÀNH PHÚ chắc chắn sẽ phát triển ngày càng bền vững…”


Tin liên quanHotline: 0968 888 878