http://thanhphuxd.com/
 

Tập huấn định kỳ An toàn - Vệ sinh lao động

Chính sách của công ty là cung cấp một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh cho toàn bộ nhân sự, tuân thủ theo các quy định của Luật lao động và địa phương. Công ty CP Đầu tư Xây lắp Thành Phú thực sự quan tâm đến an toàn và phúc lợi của nhân viên. Phòng tránh tai nạn là yếu tố cần thiết để đảm bảo hoạt động hiệu quả và Người lao động là tài sản vô giá của doanh nghiệp.

Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, Công ty thành lập Ban An toàn – Vệ sinh lao động với đội ngũ cán bộ an toàn, giám sát an toàn được huấn luyện, đào tạo bài bản, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây dựng, vững về chuyên môn và linh hoạt trong việc xử lý các tình huống thực tế, thường xuyên tổ chức những buổi tập huấn An toàn – Vệ sinh lao động.

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022, ngày 06-9-2022 đơn vị đã tổ chức buổi tập huấn cho công nhân đang làm việc tại Công trình xây dựng Trụ sở làm việc Chi Cục Thuế huyện Củ Chi TPHCM, từng bước nâng cao nhận thức cho anh chị em công nhân về công tác An toàn vệ sinh lao động, cũng như nâng cao kỹ năng hoạt động về An toàn vệ sinh lao động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại doanh nghiệp, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật

MỘT BUỔI TẬP HUẤN AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG

TẠI CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ HUYỆN CỦ CHI TPHCM

NGÀY 06-9-2022

 

 


Tin liên quanHotline: 0968 888 878