http://thanhphuxd.com/
 

Tập huấn ATLĐ & VSLĐ Công ty Thành Phú

Ban Lãnh Đạo Công ty CP Đầu tư Xây lắp Thành Phú luôn chú trọng đến môi trường làm việc an toàn và bảo đảm sức khỏe cho toàn thể người lao động trên các công trình.

 Để phòng tránh các rủi ro và đảm bảo an toàn cho người lao động, Công ty đã tiến hành thực hiện các hành động cụ thể như:

·       Xây dựng các nội quy, quy định liên quan đến các hoạt động an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN).

·       Thường xuyên kiểm tra công tác ATVSLĐ, PCCN tại các công trình.

·        Phát hiện và kiến nghị các biện pháp an toàn, chính sách an toàn, không ngừng nâng cao chất lượng trong công tác quản lý ATVSLĐ tại các đơn vị công trình, kho xưởng; không ngừng cải thiện điều kiện môi trường làm việc, chăm sóc sức khỏe của người lao động;

Ngoài ra Công ty thường xuyên thực hiện định kỳ các chương trình đào tạo, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ công nhân, an toàn vệ sinh viên (ATVSV) các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động, về vệ sinh công nghiệp; lồng ghép các thông điệp về sức khỏe tại nơi làm việc nhằm nâng cao ý thức an toàn, tự bảo vệ sức khỏe của người lao động.


Tin liên quanHotline: 0968 888 878