http://thanhphuxd.com/
 

TRƯỜNG THCS PHÚ LÂMChi tiết dự án

Xã Phú Lâm, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN PHÚ TÂN

Xây dựng mới 12 phòng học, 6 phòng bộ môn & các phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ & hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Gói thầu Số 10 Thi công xây lắp công trình Trường THCS Phú Lâm

300 ngày
Hotline: 0968 888 878