http://thanhphuxd.com/
 

NHÀ CÔNG VỤ BÌNH KHÁNHChi tiết dự án

Xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh.

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ.
Hotline: 0968 888 878